БУЛЕВАРТ – мястото, където предприемачи със свободен дух и артистичния свят си подават ръка за създаване на общност със споделени ценности, която свързва хората и ги сплотява. Предизвикателство за сетивата.

Ела и бъди част от истинския дух на Бургас!

Условия за кандидатстване

МРЕЖА НА СЕТИВАТА

„Мрежата на сетивата“ е инициатива за многостранно сътрудничество между Община Бургас, микро и малък бизнес, културните и творчески индустрии, които да бъдат обединени в мрежа от обекти и програма от събития.Териториалният обхват на инициативата е Централна градска част на Бургас, заключена между, но не само бул. Сан Стефано, ул. Христо Ботев и ул. Цар Петър, бул. Иван Вазов и ул. Александър Батенберг, бул. Демокрация. Основният подход при изграждане на мрежата е не територията и локацията на обекта и събитието, а неговото качество и потенциал да отговори на ценностите на мрежата и да взаимодейства с участници и публики за едно по-креативно пространство, вдъхновяваща атмосфера и преживяване.

Формуляр за кандидатстване

 • Име на юридическото/физическото лице по регистрация

 • Опишете услугите/продуктите, които се предлагат на територията на обекта/помещението

 • Моля, посочете приносът на Вашия проект/ идея към културния и общностен живот на зоната и неговия иновативен потенциал

 • Кратко описание на стратегията за взаимодействие между бизнес продуктите и услугите, които предлагате и културните и творчески индустрии

 • Кратко описание на плана за осигуряване на финансова устойчивост, целогодишно функциониране и устойчивост на партньорството между бизнес и КТИ, включително план на събитията, ако е приложимо.

 • Вашето предложение за стимулиране на „зелено поведение“, напр. ограничаване на употребата на пластмаса, употреба на биоразградими консумативи, оползотворяване на отпадъци и др.

 • Кратко описание на стратегията за включване на целеви публики, привличане на нови такива

 • Изтеглете таблицата за бюджет, пакет документи при подписване на договор за членство, Финансиране - културен фонд и писмо за партньорство с КТИ. След като ги попълните, може да ги прикачите към приложените документи.

 • писма за партньорство, декларация за липса на финансово подпомагане по реда на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас
  Приемат се следните типове файлове: pdf,doc,docx,xls,jpg,jpeg,png
  Максимален размер на файл: 20 MB

инициатива на

Информирай ме

Ще ви уведомим когато стартираме уебсайта.