МРЕЖАТА НА СЕТИВАТА

БУЛЕВАРТ – мястото, където предприемачи със свободен дух и артистичния свят си подават ръка за създаване на общност със споделени ценности, която свързва хората и ги сплотява. Предизвикателство за сетивата.

Ела и бъди част от истинския дух на Бургас!

Lamp
buildings buildings

Кандидатствай като

Обект

Lamp
buildings buildings

Регистрирай се като

Артист

Лайф
Събития

Програмата на събитията по БУЛЕВАРТ. Ще показват различни тематични проекти. Платформата ще дава възможност за промотиране на общи за Мрежата събития.

ТЪРСИ СЪБИТИЯ

Пространства,​ които определят физическото проявление на мрежата под формата на обществени зони и обекти на открито и закрито. Локациите функционират и допринасят за облика на самата мрежа и стимулират различни видове сътрудничество между културните и творческите индустрии от една страна и от друга - микро и малкия бизнес в централната част на града.

Обекти
Карта
map background